Jugokioski i batyskafy – przewodnik po kioskach

Dla jednych ikony designu, spełnienie modernistycznego snu o prefabrykacji i modułowości nawet w skali małej architektury. Innym kojarzy się głównie z kupowaniem odgrzanej w mikrofalówce zapiekanki na zaniedbanym dworcu autobusowym podczas listopadowej słoty. Niepozorne jugokioski oraz ich alternatywy to miejsca gdzie krzyżują się historie socjalizmu i kapitalizmu. Tanie w produkcji, powtarzalne segmenty sprawdzały się zarówno […]

COP – Centralny Okręg Przemysłowy

Centralny Okręg Przemysłowy (COP) był jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych II RP. Głównym celem inwestycji było pobudzenie gospodarcze kraju i walka ze skutkami wielkiego kryzysu. Istotne było też oddalenie strategicznych zakładów metalowych i zbrojeniowych od granic niemieckich. Władze pod przewodnictwem ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego podjęły decyzję o wprowadzeniu w życie tzw. “planu czteroletniego”, który zakładał […]

Futuryzm i ekoarchitektura Witolda Lipińskiego

W czerwcu 2020 roku budynek obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce wpisano do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, jako pierwszy budynek reprezentujący futuryzm. To ważna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę kondycję techniczną obiektu. Wpisanie obserwatorium na Śnieżce do rejestru zabytków to także duży krok w kierunku ochro­ny powojennego dziedzictwa archi­tektonicznego. Z tej okazji chcemy przybliżyć […]

Przewiń do góry