Futuryzm to kierunek w sztuce i architekturze, który pojawił się w okresie międzywojennym i miał na celu wyrażenie idei przyszłości, nowoczesności i postępu. Futuryści dążyli do stworzenia architektury, która była funkcjonalna, innowacyjna i odważna w formie. Charakterystyczną cechą architektury futurystycznej było zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów, takich jak stal, szkło czy beton. Projektanci wykorzystywali te materiały w sposób nowatorski i eksperymentalny, tworząc formy architektoniczne, które były pozbawione tradycyjnych ozdób i zdobień.

W architekturze futurystycznej zwracano szczególną uwagę na kształt i ruch, co wpłynęło na powstanie dynamicznych form i przestrzeni. Budynki często miały zaokrąglone kształty i płynne linie, które podkreślały ich dynamizm. Często wykorzystywano też formy geometryczne, takie jak sześciany, stożki czy walce.

Futuryzm wrócił po II Wojnie Światowej przybierając już bardziej dosłowną formę. Ogromny wpływ na architekturę powojennego modernizmu zaczął mieć wyścig kosmiczny pomiędzy USA i Związkiem Radzieckim. Odkrycia i technologie związane z programami kosmicznymi, takie jak budowa rakiet, satelitów i pojazdów kosmicznych, inspirowały projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. W latach 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych pojawił się styl googie. ZSRR odpowiedziało powszechną adaptacją futurystycznych form do socmodernizmu. W architekturze bloku wschodniego wpływy kosmiczne są widoczne jeszcze w realizacjach z końca lat 80., a nawet lat 90.

Kolekcja zdjęć przedstawia wybrane realizacje architektoniczne w stylu space age, które sfotografowałem podczas podróży architektonicznych w latach 2018-2023