Funkcjonalizm jako styl architektoniczny zyskał na popularności na początku XX wieku, będąc częścią szerszego ruchu modernizmu. Jego główne założenia opierały się na idei, że forma budynku powinna wynikać bezpośrednio z jego funkcji.