Casa Sperimentale czyli dom eksperymentalny. La Casa Albero czyli domek na drzewie. Organiczny brutalizm i futuryzm, a ciągle mówimy o jednym budynku. Niecodzienna architektura związana z początkami używania obliczeń komputerowych powstała na przełomie lat 60. i 70. w niewielkiej miejscowości w obszarze metropolitarnym Rzymu.