COP – Centralny Okręg Przemysłowy

Centralny Okręg Przemysłowy (COP) był jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych II RP. Głównym celem inwestycji było pobudzenie gospodarcze kraju i walka ze skutkami wielkiego kryzysu. Istotne było też oddalenie strategicznych zakładów metalowych i zbrojeniowych od granic niemieckich. Władze pod przewodnictwem ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego podjęły decyzję o wprowadzeniu w życie tzw. “planu czteroletniego”, który zakładał […]

Futuryzm i ekoarchitektura Witolda Lipińskiego

W czerwcu 2020 roku budynek obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce wpisano do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, jako pierwszy budynek reprezentujący futuryzm. To ważna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę kondycję techniczną obiektu. Wpisanie obserwatorium na Śnieżce do rejestru zabytków to także duży krok w kierunku ochro­ny powojennego dziedzictwa archi­tektonicznego. Z tej okazji chcemy przybliżyć […]

Dom Pisarza w Sevan

Gdyby awangardowość budynku mierzyć odległością do miejsca, do którego zostali deportowani jego architekci, Dom Pisarzy Sewanu nie miałby w tej kategorii równych sobie rywali. Gevorg Kochar i Mikael Mazmanyan spędzili 15 lat na zsyłce w jedno z najbardziej ponurych i zanieczyszczonych miast świata – w Norylsku. Pierwszy z nich po niemal trzech dekadach wrócił do […]

Szlakiem Spomeników – Makedonium

Spomenik to w wielu bałkańskich językach po prostu pomnik. Dla modernistów to określenie nie jest aż tak szerokie. W świadomości osób zainteresowanych tematem, spomenik oznacza specyficzny typ pomnika o brutalnej formie, jakie stawiano na terenie dawnej Jugosławii aby upamiętnić wydarzenia historyczne, związane przede wszystkim z licznymi wojnami. Jak w ogóle dojechać do Kruszewa? Z reguły […]

Przewiń do góry