Dolnośląskie

Mozaika na fabryce dywanów, Kowary, woj. dolnośląskie

Modernizm z tureckim sznytem – Kowarska Fabryka Dywanów

Kowary to nieduże miasteczko leżące u stóp Karkonoszy, słynące dawniej z górnictwa uranu oraz przede wszystkim produkcji dywanów. Obie te dziedziny to już przeszłość a Kowary celują bardziej w turystykę. Pomimo upływu lat wciąż jednak można tutaj zobaczyć pozostałości po obu z nich. Szczególnie interesujące są zabudowania, w których dawniej mieściła się Kowarska Fabryka Dywanów. Okolice ...
Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce

Futuryzm i ekoarchitektura Witolda Lipińskiego

W czerwcu 2020 roku budynek obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce wpisano do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, jako pierwszy budynek reprezentujący futuryzm. To ważna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę kondycję techniczną obiektu. Wpisanie obserwatorium na Śnieżce do rejestru zabytków to także duży krok w kierunku ochro­ny powojennego dziedzictwa ...
Audytorium Chemii we Wrocławiu

Audytorium Chemii we Wrocławiu – zobacz jak wyglądają wnętrza

Budynek Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z najciekawszych zabytków Polskiego modernizmu. Obiekt wyłączono z użytku w 2007 roku i zachowało się w nim niemal kompletne, oryginalne wyposażenie wnętrz. Właśnie to wyposażenie, niedostosowane do współczesnych norm powoduje, że uczelnia najchętniej by się go pozbyła i postawiła tutaj nowy budynek. Na szczęście w 2012 roku ...
Wałbrzyskie kopalnie

Wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego

Kojarzący się głównie z przemysłem ciężkim Wałbrzych początkowo był miejscowością, w której sporą rolę odgrywał przemysł lniarski. Węgiel próbowano tu wydobywać od początku XVI wieku a pierwsze udokumentowane informacje na ten temat pochodzą z 1561 roku. Górnictwo w późniejszych latach rozwijało się na tyle, że na przełomie XVIII i XIX wieku powstały tutaj szkoła oraz inspektorat górniczy. Do ...